W 2010 r został zakupiony nowy żuraw górno obrotowy Liebherr 110 EC-B , który został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRBiT „CECHINI” Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnego żurawia górno obrotowego”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na Lata 2007- 2013. Działanie 2,1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw , schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz parametry użytkowe żurawia wieżowego górno obrotowego LIEBHERR 110 EC - B6 FR Tronic pozwolą firmie na wdrożenie nowoczesnych usług montażowych możliwych do zrealizowania praktycznie na każdej budowie, co przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w regionie małopolskim, poprzez zwiększenie elastyczności oraz efektywności wykonywanych prac budowlanych oraz usług montażowych.

Realizacja inwestycji polegającej na zakupie innowacyjnego żurawia wieżowego górno obrotowego LIEBHERR 110 EC - B6 FR Tronic pozwoli Spółce „CECHINI Sp. J.” zwiększyć wydajność, jakość, jak i elastyczność technologiczną, spełni również warunki dla realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury oraz montażu elementów na terenach placów budowy. Poprzez realizację przedmiotowej inwestycji wzrosły możliwości produkcyjne Firmy, co pozwoli Spółce na wzrost udziału w rynku krajowym, a także umożliwi ekspansję na rynki zagraniczne. Jednocześnie do minimum zostaną ograniczone przestoje w pracach budowlanych poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego Spółki.

Zamknij okno